Ngọc Hân phục vụ ân cần và chu đáo

Đường Lý Chiêu Hoàng, Quận 6